SPRÅK & PLUGG

I Språk- och plugggruppen hjälper du språkintroduktionselever att utvecklas akademiskt och språkmässigt.


Språk- & Plugg gruppen är en språkcafé- och läxhjälpverksamhet. Språk- & Plugg gruppen sker på onsdagar, på resurstid kl. 14.00 - 16.00. Där övar man svenska genom att prata och fika tillsammans och du erbjuder eleverna stöd med sina skoluppgifter. Vi träffas i rummet K14 för att sedan delas upp i olika grupper och olika klassrum i K-korridoren. Grupperna som finns är: 

  • Tala-gruppen: Du sitter tillsammans med de allra nyaste eleverna som behöver främst stöd med att öva sin svenska. Du får material för konversation när vi samlas. Materialet utgår från elevernas kunskapsnivå i svenska och ska fungera som stöd under språkcafét. Självklart utgår ni utifrån era egna intressen när ni pratar med varandra. Tala-gruppen sitter i rummet K14 och K10.
  • Mattegruppen: Många utav eleverna behöver stöd med matematik. Behovet varierar. Vissa elever behöver stöd med grundskolematte medan andra läser redan gymnasiematte. Mattegruppen sitter i rummet K08.
  • Blandade läxor-gruppen: Eleverna tar med sig skoluppgifter och hemtentor som de behöver hjälp med. Vanligtivist är det grundskoleämnen man behöver stöd med men också gymnasieämnen. Man kan behöva hjälp med förståelse, formulering och uppläggning av texter. Man kan behöva hjälp med att utveckla idéer att skriva om, mm. Blandade läxor-gruppen sitter i rummet K12.

Vi alla har olika styrkor, därför är det bra att du säger till vilken grupp du föredrar att ingå i. Det är ändå viktig med flexibilitet så vi kan ha volontärer där de behövs. 

Som volontär vill vi att du ska delta i minst en termin och att du ska vara med minst häften av gångerna. Dvs. åtta gånger om man utgår från uppstartstillfället - den 24:e augusti.

Bilder från Språk & Plugg