KOMPISSKAP

Det sker genom relationer, genom att skapa band. Det är så vi växer och det är så vår nätverk växer.


Kompisskap innebär att du matchas med en elev från språkintroduktion utifrån era gemensamma intressen. Vi använder oss av intervjuer där vi frågar om intressen, livssituation och personlighet för att matcha er. Tanken är att ni ska umgås i minst en termin, målet är att ni ska trivas med varandra och bli varaktiga kompisar. 

Matchningen kan vara en kille eller en tjej. Vissa elever på språkintrodution pratar mer svenska än andra beroende på hur länge man har bott i Sverige. Det är viktigt att du visar tålamod och att du även ger utrymme och tid för din kompis att formulera sig. För att ni ska etablera en första kontakt bjuder skolan två gånger på vafritt fika från cafeterian så ni kan prata med varandra och planera era träffar framöver.

I uppdraget ingår att du ska hjälpa din nya kompis att hitta någon förening eller grupp att delta i utifrån sina intressen. Detta för att vi tror att föreningslivet är en viktig ingång i samhället och att ha en meningsfull fritid är en skyddsfaktor för sociala svårigheter. Ni ska prova på en aktivitet tillsammans som ni båda tycker är kul. Den aktiviteten ska vara något som erbjuder möjligheter till att fortsätta delta i det. 

Som deltagare i Kompisskapet har ni också tillgång till aktiviteter som Rudbeck arrangerar varje månad. Dessa aktiviteter är komplement till de träffar ni planerar på egen hand.

Klicka här om du vill se vilka aktiviteter som du kan delta i