OM NÄTVERKET

Vi vill se att vår elevnätverk växer sig starkare med elever som vill göra Rudbeck till en varm och välkomnade plats för allaSpråkintroduktion, för elever som är nya i Sverige

Språkintroduktionsprogrammet är ett nationellt program för nyanlända ungdomar som är mellan 16-19 år gamla. På programmet får man undervisning i svenska och även i andra grundskole- och gymnasieämnen som man behöver för ens fortsatta utbildning. I rapporten "Språkintroduktion" utgiven av Studieverket (2016) beskrivs det att det har skett en stor ökning i antal elever sedan programmet infördes. Höstteminen 2015 har nästan 18 700 elever gått på språkintroduktion i Sverige. Processen är dock lång för att gå över och börja på ett  gymnasieprogram. Ett år efter studiestart går över hälften av eleverna kvar på språkintroduktion och två år efter studiestart går omkring en fjärdedel av eleverna kvar (Studieverket, 2016)*. Vi på Rudbeck vill underlätta den processen!

*https://www.skolverket.se/publikationer?id=3622

Skolan som mötesplats, Rudbeck som mötesplats

Skolan är inte bara en arena för akademisk utveckling. Skolan är den platsen där vi spenderar mestadels av vår tid, från när vi är barn tills när vi är vuxna - och även som vuxna kan vi gå i skolan. I skolan träffar vi jämnåriga och träffar viktiga vuxna. I skolan lär vi oss om sociala samspel och sociala koder. I skolan utvecklar vi vår sociala krets, vänskapsrelationer och en identitet som är viktiga för varje människans personliga utveckling. 

För att kunna utveckla relationer är det viktigt att man kan kommunicera med andra människor, där är språket nyckeln för kommunikation. Språket utvecklas inte bara genom att läsa böcker, att skriva texter och lära sig grammatik på lektionstid. Det är i kontakten med andra, i samtal med andra och genom att ingå i olika sammanhang där olika situationer uppstår där vårt språk utvecklas. Det är genom socialisation vi lär oss att kommunicera.

Vi på Rudbeck vill erbjuda elever som går Språkintroduktionsprogrammet möjligheter att lära känna flera ungdomar och vuxna. Vi vill vara en arena där man kan träffa nya människor. Vi vill bildra till att skapa relationer som kan underlätta språkinlärningen och som kan underlätta för elever som går språkintroduktion att komma in i olika sammanhang i samhället. Samtidigt vill vi bjuda elever som går andra program på Rudbeck att få nya kompisar med en annorlunda bakgrund och i den kontakten lära sig mer om omvärlden, om andra verkligheter, om andra människor och om sig själva.

Varför "Nätverket"?

Ett nätverkt består av relationer som tillsammans bildar en struktur, en nät. Ett nätverk är kontakter och band som skapar möjligheter för individer att ta sig fram. Människor med olika kunskaper och olika förmågor som tillsammans blir en otrolig källa där vi kan hämta kraft, insikter och resurser ifrån för att skapa vår väg i livet.  

Projekt Nätverket startade den 11 januari 2016 och bjuder in alla elever på Rudbecksskolan att engagera sig. Projektet erbjuder olika aktiviteter till elever på språkintroduktions programmet och för elever från andra program som blir volontärer. Syftet med projektet är att stödja samtliga elever att utvidga sin sociala nätverk både i skolan och utanför skolan. Genom dessa möten skapas det resurser bland elever och en känsla av tillhörighet och sammanhang i skolan och i Sverige.

Nätverket fungerar genom frivillig engagemang. Vi har utgått från att skolan är den naturliga arenan för etablerade ungdomar och ungdomar som är nya i Sverige att umgås med varandra; därmed satsar projektet till att rekrytera Rudbecks egna elever för att öka inklusionen i skolan.

En inblick i verksamheten. Se reportagen som elever i kursen Medieproduktion 1 har gjort...


Nätverket är ett projekt på uppdrag av